Category: ความรู้ทั่วไป

อาคารสุดท้ายของผู้ที่ป่วยเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุ

อาคารสุดท้ายของผู้ที่ป่วยเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุ

ที่วัดพระบาทน้ำพุนั้นเป็นเรื่องที่เรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าเป็นวัดที่ผู้ที่ป่วยโรคเอดส์นั้นได้เข้าไปรักษาตัวกันซึ่งวัดนั้นได้ตั้งอยู่ที่ลพบุรีในแดนสุดท้ายของผู้ที่ป่วยหนักนั้นก็จะอยู่อีกแถบเพราะว่าทางวัดนั้นได้จัดที่เอาไว้และแยกผู้ที่ป่วยนั้นออกเป็นสัดเป็นส่วน  ผู้ที่ป่วยหนักนั้นก็จะอยู่อีกแดน 

ส่วนผู้ที่ป่วยแต่ว่าสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นั้นก็จะต้องอยู่ที่แดนหนึ่ง  และก็ต้องทำหน้าที่แต่ละคนที่ได้รับมอบหมายที่ทางวัดนั้นได้มอบหมายให้ทำงาน  ส่วนผู้ที่ป่วยหนักก็จะอยู่อีกแถบ  และจะเอาคนที่มีจิตใจในการช่วยในเรื่องการช่วยทำความสะอาดผู้ที่ป่วยและมีโรคติดต่อที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองนั้นได้  ให้มีคนมาช่วยเหลือ  และช่วยในการทำทำความสะอาด  และผู้ป่วยที่นี่นั้นจะมียากินตลอด จะมีคนที่จัดยานั้นเอามาให้ครบตามเวลา  

       ส่วนผู้ที่ป่วยแต่ว่าไม่โรคแทรกซ้อนนั้นพอถึงเวลาที่ว่างอย่างเช่นกลางวันนั้นก็จะมีคนนำทีมมาเต้นเพื่อที่จะได้ออกำลังกาย  

ส่วนในด้านชีวิตประจำวันนั้นต่างคนต่างมีงานที่ได้รับมอบหมายที่จะได้ไปทำเพื่อที่จะได้ช่วยกัน ส่วนผู้ที่ป่วยหนักนั้นก็จะมีคนมาช่วยกายยาภาพให้ตลอด โดยสถานการณ์แบบนี้นนั้นผู้ที่ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทยนั้นเพิ่มมากขึ้น  ส่วนมากนั้นจะพบในชายรักชายสูงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ในการควบคุมนั้นได้ออกมาพูดว่าได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอีก 18 ปีข้างหน้านั้นระเทศไทยจะต้องมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ในรายใหม่นั้นต้องไม่เกินหนึ่งพันต่อปี  ส่วนจะทำได้หรือไม่ได้นั้นเราก็ต้องติดตามคอยดูกันต่อไป  

      ส่วนในผู้ที่ป่วยที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองนั้นได้เพราะว่าตัวเองนั้นได้เป็นผู้ที่ป่วยมีอาการที่แทรกซ้อนนั้นก็ต้องมีคนคอยช่วยเหลือและดูแล  ทางเจ้าอาวาสนั้นได้บอกว่าเดี่ยวนี้ไทยเรานั้นมียาที่ต้านไวรัสเอาไว้อย่างน้อยอาการนั้นก็ไม่ออกเหมือนคนที่เมื่อนหน้านั้นเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านั้นได้มีการเผาศพคนที่ตายเพราะโรคเอดส์นั้นมากถึง 17 ศพต่อวันกันเลย  

ส่วนผู้ที่ป่วยนั้นก็ยังมีจิตใจที่สู้  บางคนนั้นเมื่อมีอาการแทรกซ้อนนั้นจากเมื่อก่อนที่แข็งแรงก็เริ่มที่จะทรุดตัวลงเพราะว่าอาการที่แทรกซ้อนดังนั้น   จึงได้มีการจัดกิจกรรมในการออกกำลังกายเพื่อที่จะได้ขยับตัวหลังจากที่ทุกคนนั้นต้องทำหน้าที่ตัวเองจากที่ได้รับมอบหมาย  ก็คือการออกกำลังกายเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นแข็ง

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  gclub