Month: มิถุนายน 2022

การเสพติดเป็นโรคหรือไม่

การเสพติดเป็นโรค สำหรับคดรที่เกิดขึ้นอย่างคดรของนิโคล ลี รองศาสตราจารย์สถาบันวิจัยยาแห่งชาติมหาวิทยาลัยคูติน เรามักจะคิดว่าการเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพึ่งพิงอาศัยกันแต่ในทางกลับกันนั้นเป็นสิ่งที่ล้มเหลวที่เกิดขึ้นในด้านศีลธรรม

สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นผลมากจากการที่ตำหนิผู้ที่ติดย่เสพติด เพราะการเสพติดนั้นมีสิ่งที่เกิดขึ้นจากใจและผู้ที่เสพติดมีความพยายามในการจะเลิกสิ่งต่างๆได้อย่างไม่มากพอ แต่อย่างไรก็ตามการตำหนิเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เสพติดนั้นดีขึ้นแต่เป็นการซ้ำเติมผู้เสพติดมากขึ้นไปอีก

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ขบวนการใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเป็นขบวนการเพื่อการฟื้นฟูนำโดยองค์กรระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Alcoholics Anonymous สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมุ่งเน้นที่โรค

การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญในการทำความเข้าใจการใช้ยาเสพติดว่าเป็นปัญหาด้านสุขภาพและมีการมุ่งเน้นการตอบสนองที่สางผลให้รู้สึกถึงการสนับสนุนมากกว่าที่จะกล่าวโทษหรือการตำหนิ

แน่นอนว่าข้อเสียของวิธีคิดนี้คือมันสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ยาและการพึ่งพาอาศัยกันเป็นปัญหาที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นจึงต้องการบางสิ่งบ่างอย่างหรือบางคนเพื่อแก้ไขในสิ่งเหล่านี้โดยส่วนใหญ่คือยา ขั้นตอนแรกในการเคลื่อนไหว 12 ขั้นตอนแสดงให้เห็นเป็นอย่างดีผู้เสพติดส่วนใหญ่ยอมรับว่าไม่มีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะลดละเลิกได้

การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงการขาดดุลทางปัญญาในหมู่ผู้ใช้ยาแต่มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่การขาดความสมดุลของสมองเกิดขึ้นก่อนการใช้ยา ปัจจัยเสี่ยงด้านความรู้ความเข้าใจบางอย่างยังไม่ได้มีการเพิ่มโอกาสของปัญหายาเสพติดหรือการติดแอลกอฮอล์

แต่ยังไม่มีใครทำการศึกษาที่วัดโครงสร้างและการทำงานของสมองตั้งแต่ทารกแล้วดูว่าใครพัฒนาปัญหากับยาเสพติด ในช่วง15 ถึง 20 ปีต่อมาเพื่อดูว่ามี มีความบกพร่องทางสมองโดยเฉพาะที่ในส่วนที่อาจจะทำให้เกิดการพึ่งพายา

คำจำกัดความที่กว้างขึ้นของโรคอาจเป็นภาวะที่เกิดจากความไม่ปกติหรือผิดปกติบางอย่างซึ่งจะทำให้ปัญหาสุขภาพจิตอยู่ในประเภทของโรคเรามักไม่ถือว่าปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวล เป็นโรค รวมถึงในเรื่องของระบบประสาทด้วย

ความเข้าใจสมัยใหม่เกี่ยวกับความยืดหยุ่นของสมองแสดงให้เห็นพฤติกรรมซ้ำๆ ในรูปแบบเส้นทางที่แข็งแกร่งในสมอง ซึ่สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดอาจเป็นนิสัยที่ฝังแน่นในสมองมากกว่าการเป็นโรค โดยการเสริมพฤติกรรมซ้ำ ๆ พฤติกรรมเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ชีววิทยา สถานการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเลี้ยงดูจาดครอบครัวด้วย

 

สนับสนุนโดย.      www.ufabet.com ลิ้งเข้าเว็บไซต์คะ

การดูแลสุขภาพเด็กในยุคปัจจุบัน

การดูแลสุขภาพเด็กในยุคปัจจุบันต้องบอกเลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศและความเป็นอยู่ต่างๆ ไม่เพียงเท่านั้นในเรื่องของเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปด้วย ทำให้เด็กที่เกิดในยุคนี้นั้นอาจจะต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษ อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าสภาพแวดล้อมสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของโลก

ทำให้สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้เหมือนก่อนแล่วและทำให้เกิดมลพิษ มลภาวะต่างๆและอาจจะส่งผลต่อเด็กๆในยุคนี้ได้โดยตรง ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อควบคุมการเติบโตของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในการดูแลด้วยพ่อแม่และครอบครัวอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กในยุคนี้นั้นสามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงโดยไม่ต้องพิงพาเทคโนโลยีหรือหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วยได้

 

การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในเด็กนั้นการรับประทานอาหารเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทานอาหารจำพวกผักผลไม้ ก็จะช่วยทำให้เด็กนั้นแข็งแรงขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ซึ่งปัจจุบันในการปรุงอาหารก็มีการพัฒนาและมีรูปแบบการปรุงให้น่ารับประทานมากมาย

สำหรับเด็กๆที่ไม่ชอบการกินผักผไม้นั้นก็สามารถเลือกทานเป็นอาหารเสริมได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามการกินผักผลไม้และอาหารให้ครบ5หมู่ก็จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีกว่า

การได้รับวัคซีนที่จำเป็นครบ เป็นการดูแลสุขภาพของเด็กในยุคนี้ที่จำเป็นต้องทำอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดต่อมากมายทำให้การที่ได้รับวัคซีนในการป้องกันโรคต่างๆที่จำเป็นในเด็กครบนั้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆกับเด็กได้ดิ่งขึ้น

ซึ่งวัคซีนโดยส่วนใหญ่ที่ควรได้รับก็จะเป็นวัคซีนป้องกันโปลิโอ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอีกเสบบี บาดทะยักและอื่นๆ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ผู้ปกครองนั้นจะต้องใส่ใจและไม่ละเลยกับการให้เด็กๆได้รับวัคซีนที่จำเป็นเหล่านี้

การล้างมือ ด้วยความที่เด็กๆนั้นในแต่ละวันเราไม่ทราบว่าเด็กนั้นได้เอามือไปสัมผัสหรือจับวิ่งใดมาบ้าง การล้างมือทุกครั้งที่รับประทานอาหารหรือทุกครั้งที่เด็กๆกลับบ้านนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันให้เด็กๆนั้นปลอดภัยจากการเจ็บป่วยได้ รวมถึงป้องกันการระบาดของโรคระบาดต่างๆได้ด้วย 

การดูแลสุขภาพในช่องปาก ช่องปากนับเป็นปัญหาสุขภาพในเด็กอย่างมาก เพราะเราจะพบว่าเด็กส่วนใหญ่นั้นจะฝันผุ ด้วยในปัจจุบันมีขนมที่มีน้ำตาลและก่อเกิดอาการฟันผุได้มากมายและสามารถหาซื้อได้ง่าย ทำให้เด็กโดยส่วนใหญ่นั้นมักจะกินและไม่ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากที่ทั่วถึงก็ทำให้เด็กนั้นเกิดปัญหาสุขภาพในช่องปากได้ ดังนั้นแล้วการพาเด็กๆไปพบทันตกรรมในทุกๆเดือนนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญและช่วยทำให้สุขภาพช่องปากของเด็กๆนั้นแข็งแรงได้

 

สนับสนุนโดย.    ufabetcn