วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างมากเลยทีเดียว ทั้งในเรื่องสภาวะอารมณ์จิตใจและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนั้น

ก็คือร่างกาย ทั้งในเพศหญิงและเพสชายนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่ต่างกันไปและมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนในช่วงเวลาที่ต่างกันจากการสังเกตพบว่าผู้หญิงนั้นจะมีการเจริญเติบโต

และเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกกว่าผู้ชายประมาณ 1-2 ปีทำให้เรามักจะเห็นผู้หญิงนั้นเป็นสาวก่อนที่ผายนั้นจะเป็นหนุ่มนั่นเองและช่วงอายุที่เข้าสู่วัยรุ่นนั้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ 13-18 ปีไม่เกินนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอย่างเต็มที่แล้ว การเข้าสู่วัยรุ่นเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเมื่อการเกิดเปลี่ยนแปลงการดูแลร่างกายนั้น

จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้ร่างกายนั้นพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายก็ดีหรือทางด้านอารมณ์ก็ดีด้วย โดยส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษทั้งชายและหญิงก็จะมีเรื่องต่างๆ

เรื่องกลิ่นกายสำคัญมากในช่วงวัยรุ่น เพราะเมื่อฮอร์โมนเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ในช่วงวัยรุ่นก็อาจจะเกิดกลิ่นกลาย แน่นอนว่ากลิ่นกายนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทุกๆคนแต่กลิ่นกายจากเด็กสู่วัยรุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน เปลี่ยนแปลงน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนของแต่ละคน การดูแลกลิ่นกายนั้นก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายต่างๆ

หรืออาจจะมีการปรับในเรื่องของอาหารการกินก็สามารถช่วยลดในเรื่องของกลิ่นกายได้เช่นกัน ดังนั้นก็อาจจะต้องสังเกตว่ากลิ่นกายนั้นมีมากหรือน้อยอย่างไร และมีการลองผลิตภัณฑ์ต่างๆควบคู่การรับปรานอาหารก็เป็นการดูแลร่างกายในเรื่องของกลิ่นกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นในเบื้อต้นนั่นเอง

การชำระล้างร่างกายให้สะอาด สำหรับผู้หญิงนั้นสำคัญมากเพราะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นแล้วสิ่งที่จะต้องมีก็คือในเรื่อของการมีประจำเดือน ทำให้การดูแลร่างกายและรักษาความสะอาดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นเพราะถ้าหากไม่มีการดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอนั้นก็อาจจะนำมาซึ่งโรคที่อาจจะเกิดจากการสะสมของสิ่งสกปรกและเกิดเป็นโรคที่เรื้อรังได้ในผู้หญิง

สำหรับผู้ชายก็เช่นเดียวกันเมื่อเริ่มมีกลิ่นกายซึ่งผ้ายนั้นมักจะมีกลิ่นกายที่มากกว่าผู้หญิง การชำระร่างกายให้สะอาดก็ทำให้เรานั้นเป็นคนสะอาดและลดการเกิดปัญหาของสิ่งสกปรกที่อาจจะนำมาซึ่งการเกิดเชื้อราหรือโรคต่างๆด้วย

การดูแลจุดซ่อนเร้น สำคัญมากสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย เพราะในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนทำให้อาจจะมีสิ่งสกปรกที่เกิดในจุดซ่อนเร้นเมื่อเกิดการสะสมก็อาจจะทำให้เป็นเชื้อแบคทีเรียและพบว่าในช่วงวัยรุ่นนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับจุดซ่อนเร้นค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงวัยที่เข้าสู่วัยรุ่นเพราะไม่รู้วิธีการดูแลที่ถูกต้อง 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าเช็กชี่