การเสพติดเป็นโรคหรือไม่

การเสพติดเป็นโรค สำหรับคดรที่เกิดขึ้นอย่างคดรของนิโคล ลี รองศาสตราจารย์สถาบันวิจัยยาแห่งชาติมหาวิทยาลัยคูติน เรามักจะคิดว่าการเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพึ่งพิงอาศัยกันแต่ในทางกลับกันนั้นเป็นสิ่งที่ล้มเหลวที่เกิดขึ้นในด้านศีลธรรม

สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นผลมากจากการที่ตำหนิผู้ที่ติดย่เสพติด เพราะการเสพติดนั้นมีสิ่งที่เกิดขึ้นจากใจและผู้ที่เสพติดมีความพยายามในการจะเลิกสิ่งต่างๆได้อย่างไม่มากพอ แต่อย่างไรก็ตามการตำหนิเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เสพติดนั้นดีขึ้นแต่เป็นการซ้ำเติมผู้เสพติดมากขึ้นไปอีก

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ขบวนการใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเป็นขบวนการเพื่อการฟื้นฟูนำโดยองค์กรระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Alcoholics Anonymous สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมุ่งเน้นที่โรค

การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญในการทำความเข้าใจการใช้ยาเสพติดว่าเป็นปัญหาด้านสุขภาพและมีการมุ่งเน้นการตอบสนองที่สางผลให้รู้สึกถึงการสนับสนุนมากกว่าที่จะกล่าวโทษหรือการตำหนิ

แน่นอนว่าข้อเสียของวิธีคิดนี้คือมันสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ยาและการพึ่งพาอาศัยกันเป็นปัญหาที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นจึงต้องการบางสิ่งบ่างอย่างหรือบางคนเพื่อแก้ไขในสิ่งเหล่านี้โดยส่วนใหญ่คือยา ขั้นตอนแรกในการเคลื่อนไหว 12 ขั้นตอนแสดงให้เห็นเป็นอย่างดีผู้เสพติดส่วนใหญ่ยอมรับว่าไม่มีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะลดละเลิกได้

การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงการขาดดุลทางปัญญาในหมู่ผู้ใช้ยาแต่มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่การขาดความสมดุลของสมองเกิดขึ้นก่อนการใช้ยา ปัจจัยเสี่ยงด้านความรู้ความเข้าใจบางอย่างยังไม่ได้มีการเพิ่มโอกาสของปัญหายาเสพติดหรือการติดแอลกอฮอล์

แต่ยังไม่มีใครทำการศึกษาที่วัดโครงสร้างและการทำงานของสมองตั้งแต่ทารกแล้วดูว่าใครพัฒนาปัญหากับยาเสพติด ในช่วง15 ถึง 20 ปีต่อมาเพื่อดูว่ามี มีความบกพร่องทางสมองโดยเฉพาะที่ในส่วนที่อาจจะทำให้เกิดการพึ่งพายา

คำจำกัดความที่กว้างขึ้นของโรคอาจเป็นภาวะที่เกิดจากความไม่ปกติหรือผิดปกติบางอย่างซึ่งจะทำให้ปัญหาสุขภาพจิตอยู่ในประเภทของโรคเรามักไม่ถือว่าปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวล เป็นโรค รวมถึงในเรื่องของระบบประสาทด้วย

ความเข้าใจสมัยใหม่เกี่ยวกับความยืดหยุ่นของสมองแสดงให้เห็นพฤติกรรมซ้ำๆ ในรูปแบบเส้นทางที่แข็งแกร่งในสมอง ซึ่สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดอาจเป็นนิสัยที่ฝังแน่นในสมองมากกว่าการเป็นโรค โดยการเสริมพฤติกรรมซ้ำ ๆ พฤติกรรมเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ชีววิทยา สถานการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเลี้ยงดูจาดครอบครัวด้วย

 

สนับสนุนโดย.      www.ufabet.com ลิ้งเข้าเว็บไซต์คะ