ที่มาของการพนันหรือgclub นั้นเป็นประโยคที่เราๆย่อมรู้ดีว่าการพนันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่gclub พัฒนาขึ้นมาจากการพนันทำเป็นรูปแบบในเชิงออนไลน์ วิวัฒนาการโลกพัฒนาขึ้นเทคโนโลยีย่อมอัพเดทขึ้นไปไกลกว่าเดิมมาก

การพนันขันต่อนั้นหรือ เกิดขึ้นมาช้านานแล้วในทุกยุค ทุกสมัย ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลก็ว่าได้ “ถ้าถามว่า การพนันมันเกิดขึ้นมาได้ อย่างไร?”  ถ้าคิดง่ายๆเลยมันเกิดจากกิเลสของมนุนย์เรานี่แหละ ที่ต้องการที่จะเป็นที่หนึ่ง ต้องการที่จะอยู่เหนือใครๆ ต้องการที่จะเอาชนะ และเมื่อมีการท้าทายกันเกิดขึ้นก็ย่อมต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นตามมาเช่นกัน ดังคำที่ว่า “เมื่อความคิดเห็น ไม่ตรงกัน การพนัน จึงเริ่มขึ้น”นั่นเอง

สำหรับการพนันในประเทศไทยบันทึกไว้ว่าเกิดขึ้นในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ตรงนั้นเราจะไม่พูดถึง เราจะพูดถึงว่ามันจะออกไปในรูปแบบไหนกล่าวคือ การพนันก็เหมือนการทำนายผลอะไรสักอย่าง ล่วงหน้า หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น หรือความน่าจะเป็น คิดว่าน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้น โดยมีการวางเดิมพันเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในสมัยก่อนอาจเดิมพันด้วยสิ่งของมีค่าในยุคนั้น เช่น แก้ว แหวน เงิน ทอง หรือแม้กระทั่ง ช้าง ม้า ไก่ วัว ควาย ก็มี เพราะในอดีตคนเราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของมีค่าในยุคนั้น ทั้งสิ้น โดยทั่วไปแล้วการพนันจะต้องเกิดจากการที่ฝ่ายสองฝ่ายขึ้นไปต้องการที่จะพนันกัน โดยวางกฎกติกา ที่ตกลงและยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่าย เมื่อฝ่ายใดเป็นฝ่ายแพ้เดิมพันจะต้องยอมเสียทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าที่ตนได้วางเดิมพันไว้ให้อีกฝ่ายไป เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในการวางเดิมพัน

และในลักษณะของการพนันที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงอีกหนึ่งมุมมองเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการที่ทำให้เกิดขึ้นมาได้ซึงเป็นการพนันเท่านั้น มิได้อ้างอิงหรือนำมาจากแหล่งอื่นแต่อย่างใด เป็นเพียงการ คิด วิเคราะห์ สาเหตุที่นำมาซึ่งของผู้เขียนเท่านั้นซึ่งข้อมูลข้างต้นอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปเป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นของผู้เขียนเองเท่านั้น