Tag: ยาคุมฉุกเฉินใช้งานอย่างไร

ยาคุมฉุกเฉินใช้งานอย่างไร

ในเรื่องของการที่เรากินยาคุมฉุกเฉินนั้นอาจจะเกิดมาจากการที่เรายังไม่พร้อมเกี่ยวกับเรื่องของกานตั้งครรภ์เพราะว่าการที่เราจะตั้งครรภ์ในช่วงที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ดีอย่างแน่นอน  แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราการที่เรามีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นและเป็นเรื่องที่ยังไม่พร้อมกับการที่จะมีลูกนั้นการที่เราจะยาคุมเป็นเรื่องที่จะทำให้เป็นทางออกที่ดีที่สุดนั่นเอง  เพราะว่าการที่เรากินยาคุมเป็นเครื่องหมายของการที่จะไม่พร้อมในการมีลูก  

ดังนั้นเรื่องยาคุมฉุกเฉินที่เราเคยได้ยินจึงเป็นเรื่องที่เราควรที่จะกินเพราะว่าการกินยาคุมฉุกเฉินนั้นสามารถกินในแค่ชั่วแค่แปบเดี่ยวเพราะว่าหลังจากที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็กินเลยแต่ว่าไม่ควรที่จะห่างจากการที่มีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยสองชั่วโมง  และหลังจากที่เรากินเม็ดแรกเข้าไปนั้นเราก็ไม่ห่างจากการที่จะกินเม็ดที่สองสองชั่วโมงนั่นเอง  

     ในการที่เราจะกินยาคุมนั้นไม่ควรที่จะกินเกินสามวันเป็นเวลาที่ติดต่อกันนั่นเอง  และไม่ควรที่จะกินติดต่อกันสองแผงต่อวัน เพราะว่าอาจจะส่งผลในเรื่องของการสืบพันธ์ในการที่จะสร้างฮอร์โมนนั่นเอง   

         เคยมีโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องของยาคุมนั่นเองเพราะว่าการที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วยังไม่พร้อมนั้นเราควรที่จะยืดอกพกถุงยางเพราะว่าเป็นเรื่องที่ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ และป้องกันการติดเชื้อหรือว่าจะเป็นการป้องกันเรื่องการตั้งครรภ์นั้นด้วยนั่นเอง ดังนั้นเราก็ควรที่จะพกถุงยางเมื่อเรามีเพศสัมพันธ์นั่นเอง   

   แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องที่ป้องกันหรือว่าเสริมสร้างให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันนั่นเอง ดังนั้นเรื่องนี้เราต้องใช้ความคิดนั้นเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ    เพราะว่าในบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่เรารู้ตัวว่าเรายังไม่พร้อมเราก็ควรที่จะป้องกัน  ในการใส่ถุงยางเป็นเรื่องที่ไม่ใช่หน้าอาย  เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่มานอนกับเราเป็นคนแรกของเราหรือเปล่าหรือว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาแล้วนั่นเอง  และอาจจะเป็นการนำเชื้อมาติดสู่ตัวเราด้วยนั่นเอง  ดังนั้นการที่เราใส่ถุงยางเป็นเรื่องที่เราควรที่จะใส่ใจในการรักษาสุขภาพของเรานั่นเอง  

     ส่วนผู้หญิงนั้นก็ควรที่จะรู้ว่าการที่เราไม่พร้อมนั้นก็ควรที่จะให้ผู้ชายใส่ถุงยางก่อน  และเราก็ต้องมีการระมัดระวังด้วย  หรือว่าเรานั้นจะเป็นการกินยาคุมนั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะกินด้วยเพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวกับการตั้งท้องนั่นเอง  

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  aesexy