Tag: สมัคร Gclub

เมื่อเราอยากที่จะลดน้ำหนักด้วยการที่เราออกกำลังกาย 

แน่นอนว่าเดี่ยวนี้นั้นคนเราส่วนใหญ่เริ่มที่จะหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันอย่างมากเพราะว่าด้วยเดี่ยวนี้นนั้นการที่เรามีหุ่นตัวเล็กและการที่เรารู้จักดูแลตัวเองจะไม่ทำให้เราเป็นโรคอีกด้วย  เพราะว่าการที่เราปล่อยตัวไม่ออกกำลังกายจะทำให้เราเป็นโรคอ้วน  หรือว่าเป็นโรคไขมันเพราะว่าเริ่มจากการที่เรากินอาหารไม่เลือกนั่นเอง  แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราดูแลตัวเองเราจะมีสุขภาพที่ดีไม่เป็นโรค  

         เริ่มจากการที่เราเรื่องอาหารการกืนเป็นส่วนแรกการที่เราจะดูแลตัวเองไม่ให้อ้วนเราต้องเริ่มจากการที่เรากินเพราะว่าอาหารที่เรากินเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก  เมื่อเรากินทุกอย่างกินไม่เลือกเราจะเป็นโรคได้  ไม่ว่าจะเป็นไขมัน  โรคเบาหวานหรือว่าโรคอ้วนนั่นเอง  เพราะว่ามาจากการที่เรากินไม่เลือก  ดังนั้นเราควรที่จะเลือกอาหารการกิน

      เมื่อเรากินอาหารได้เราก็ควรที่จะออกกำลังกายได้เช่นกัน เพราะว่าการที่เราออกกำลังกายคือการที่เราเผาผลาญสิ่งที่ตกค้างนั้นให้ถูกขับออกทางเหงื่อ  ดังนั้นเราก็ควรที่จะดูแลสุขภาพของเราด้วยการที่เราออกกำลังกาย  และการออกกำลังกายมีหลายแบบอย่าง  ดังนั้นเราก็ควรที่จะเลือกการออกกำลังจากการที่เราวิ่งหรือวว่าเดินนั้นค่อยยกระดับไป  การที่เราออกกำลังกายจะทำให้เราห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ  

       และอีกอย่างห่างจากโรคและก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและไม่อ้วนอีกด้วย  และห่างจากโรคได้ง่าย  

การที่เราจะลดน้ำหนักเราก็ควรที่จะใส่ใจในเรื่องการกินหรือว่าการที่เราออกกำลังกายเพราะว่าจะทำให้เรามีหุ่นที่ดีไม่เป็นโรคอ้วน  เราต้องมีความซื่อตรงและก็มีระเบียบวินัยในการเลือกกินด้วย  อย่างเช่นเราต้องไม่กินไขมันหรือว่าของหวาน  อย่างเช่นการที่เรากินกาแฟเพราะว่าในกาแฟมีทั้งน้ำตาลและไขมันที่ทำให้เราอ้วนได้ง่าย  

     การที่เราไม่กินของมันหรือว่าของทอดเพราะว่าจะทำให้ในร่างกายของเรามีไขมันที่เยอะและการที่เราที่เรากินแต่ของทอดนั้นจะทำให้เราอ้วนลงพุงดังนั้นเราก็ควรที่จะเลือกอาหารกินอย่างเช่นเมื่อเราอยากกินปลาเราก็กินปลานึ่งแทนการทอดเพราะว่าว่าปลาทอดมีไขมัน   ปลานึ่งไม่มีไขมันเราก็ควรที่จะกินปลานึ่งแทน  

และเราก็ควรที่จะกินผักมากกว่าการที่เราเนื้อสัตว์เพราะว่าเนื้อสัตว์ทำให้เราเกิดอาการถ่ายยาก  และทำให้ท้องของเราผูกอีกด้วย  ดังนั้นเราก็ควรที่จะผักมากกว่ากินเนื้อสัตว์ 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  สมัคร Gclub